Rejestracja Uczestnika


Hasło musi mieć conajmniej 6 znaków, nie będącymi spacją lub znakiem tabulacji.
Np. przy resetowaniu hasła, zakładaniu grupy itd. (Wymagane)
Np. o nowych funkcjonalnościach w aplikacji, planowanych zmianach